— ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ OMEGA PLUS ATRA TYPE  —

.

Κλειδαριές OMEGA PLUS τύπου ATRA.
(όλες οι κλειδαριές αυτής της κατηγορίας έχουν κέντρο 70 mm και τη γλώσσα του ανοίγματος από κάτω)